Министерство
Екатерина Захариева
Министър на правосъдието


ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА е родена на 8 август 1975 г.

Завършила е Eзикова гимназия "Бертолт  Брехт", Пазарджик, с изучаване на немски език.

Магистър по право от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

От 2001 до 2003 г. е адвокат.

През 2003 г. е назначена за  юрисконсулт, а от 2007 г. е директор на дирекция „Правно-нормативно и административно обслужване“ в Министерство на околната среда и водите.

От  м. август 2009 г.  е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството – с ресори: Законодателство; Устройство на територията и проекти; Държавна собственост; Жилищна политика;

Концесии; ГРАО; Регионално развитие; Търговски дружества и държавни предприятия.

Има специализации по "Развитие на способностите за извършване на оценка на въздействие на законодателство и политики" по проект "За добро обществено регулиране: институционализиране на процеса на оценка на въздействието в държавната администрация", Консорциум Джейкъбс енд асошиейтс юръл Лимитид;  по Европейско право; "Човешки права и околна среда" във Венецианска комисия в Триест, Италия; по "Стратегическо планиране и координация за оценка на въздействието на законодателство и политики и участие на обществеността във взимане на управленски решения“  в Института по публична администрация в Дъблин, Ирландия и в Националното училище по администрация в Париж, Франция.

На 23.01.2012 г. с Указ на Президента на Република България е назначена за Главен секретар на Президента.

От 13 март до 29 май 2013 г. е заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството в служебното правителство, назначено от президента Росен Плевнелиев. От 6 август до 7 ноември 2014 г. е заместник министър-председател по икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране в служебното правителство, назначено от президента Росен Плевнелиев.
От 18 декември 2015 г. е избрана за министър на правосъдието.

Владее английски и немски език.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ