Последни новини
Министерството на правосъдието предложи изменение в наредба за пресичане на имотните измами с фалшиви пълномощни
10.04.2017
   Днес Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане предложения за промяна в Наредба №32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. С измененията кметовете на малките населени места се задължават да въвеждат данните от пълномощните в Националната информационна система „Единство“ на Нотариалната камара. Целта е нотариусите да имат възможност да проверяват в системата дали тези пълномощни са реални или не. Това на практика би следвало да ограничи максимално броя на измамите с имоти. 
   Промените са предизвикани от зачестилите схеми за имотни измами с фалшиви пълномощни, заверени в малките населени места. 
Ръководител на групата за изготвяне на промените, създадена със заповед на министъра на правосъдието Мария Павлова, е заместник-министърът на правосъдието Валери Тарандов. В нея взеха участие представители на Нотариалната камара, на Националното сдружение на общините в Република България и експерти от министерството.
   С новите текстове ще се даде ограничено право на достъп на лицата по чл. 83, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност до информационната система „Единство“. Достъпът ще се осъществява с потребителско име и парола по защитен канал за достъп, с каквито общините разполагат. По този начин отпадна и необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за общините, които по първоначална идея трябваше да закупят около 4000 квалифицирани електронни подписа. 
   Решен е и проблемът с евентуалното разгласяване на данни от самите кметове – те ще имат достъп само до документите, които те са въвели. 
   С пълните текстове на промените може да се запознаете на следния линк:

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ