Последни новини
Писменият изпит за нотариуси ще се проведе в Националния дворец на културата
26.10.2018

      В изпълнение на чл. 6а от Наредба № 36 от 07.01.1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси днес министърът на правосъдието утвърди изготвения от конкурсната комисия Регламент за провеждане на писмения и устния изпит от конкурса за нотариуси.
      Съгласно него и т.2 на заповед рег.№ ЛС-04-330/28.05.2018 г. за насрочване на конкурс за нотариуси, предвид големия брой кандидати, допуснати до участие в него, писменият изпит, насрочен за 04.11.2018 г. (неделя) от 10 часа ще се проведе в  сградата на Националния дворец на културата в София, ет. 7, Зала 3. Регистрацията на кандидатите ще започне в 8.00 часа и ще приключи в 9.45 часа.
      Достъпът до залата ще се осъществява през Централния вход на Националния дворец на културата, с ескалатори „Запад“ и асансьори № 11 и № 12 до ет.6 и вътрешни стълби между ет. 6 и ет.7. На централния входа на сградата и пред залата ще присъстват представители на Министерството на правосъдието, които ще дават необходимите указания на кандидатите относно достъпа и режима на пропускане в залата. Ще бъдат поставени и указателни табели за улеснение на кандидатите.

      Утвърденият регламент с подробности за провеждане на писмения изпит, устния изпит и класирането на кандидатите  e публикувана на сайта на Министерството на правосъдието в рубриката „Кариери“.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ