Последни новини
Заместник-министърът на правосъдието проф. Проданов откри кръгла маса, посветена на условното предсрочно освобождаване и пробационните мерки
30.01.2020
   Заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов откри днес кръгла маса на тема „Анализ в материално-правен и процесуален аспект на институтите на условно предсрочно освобождаване, пробационните мерки по чл. 67 и чл. 70 ал. 6 от НК и замяна на наказанието „доживотен затвор“ с „лишаване от свобода“. На събитието се представиха резултатите от проведеното приложно изследване по темата, изготвено от съдиите Лада Паунова и Даниела Атанасова от Върховния касационен съд, Росица Тончева от Апелативен съд-Варна, прокурорът от Върховна касационна прокуратура Пламен Пачев и д-р Валентина Караганова, програмен координатор на Националния институт на правосъдието.
   „Предприетите в глобален мащаб промени в санкционната политика намират решение в утвърждаване на подхода „Затворът да се прилага като последна възможност“. Това се явява предпоставка за разширяване приложното поле на мерките без лишаване от свобода, каквито са пробационните“, заяви при откриването в НИП проф. Николай Проданов. Той допълни, че в този контекст големият пакет законодателни изменения от 2017 година е преосмислил редица наказателно-изпълнителни институти, сред които условното предсрочно освобождаване, замяната на наказанието доживотен затвор с „лишаване от свобода“, очертал е нови нормативни изисквания пред пробационните мерки в изпитателни срокове и е дал възможност за използване на електронно наблюдение.  
   В обсъждането участваха началници на затвори, представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, магистрати. 
   Текстът на изследването е публикуван на Портала за електронно обучение на НИП, раздел „Виртуална читалня“.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ