Необходими документи

 Списъци на необходимите документи за процедурите във връзка с българското гражданство и образци на молби и декларация:

Придобиване на българско гражданство по обща натурализация на основание чл. 12 от ЗБГ

Придобиване на българско гражданство на основание разрешено пребиваване в Република България във връзка с направени инвестиции на основание чл.12 а от ЗБГ

Придобиване на българско гражданство по обща натурализация на основание чл. 13, чл. 13а и чл. 14 от ЗБГ  

Придобиване на българско гражданство на основание разрешено пребиваване в Република България и увеличение на направените инвестиции на основание чл.14 а от ЗБГ

Придобиване на българско гражданство от лица от български произход или имат родител български гражданин - основание чл. 15 от ЗБГ

Придобиване на българско гражданство от лица до 18 г., на които единият родител е български гражданин – основание чл. 18 от ЗБГ

Придобиване на българско гражданство по предложение на министър на основание чл. 16 от ЗБГ

Освобождаване от българско гражданство – основание чл. 20 от ЗБГ

Възстановяване на българско гражданство – основание чл.26 и чл.27 от ЗБГ

Установяване наличието на българско гражданство – основание чл. 39 от ЗБГ
  
    Образци:
    Молба за придобиване на българско гражданство
    Молба за възстановяване на българско гражданство
    Молба за освобождаване от българско гражданство
    Декларация за промяна на гражданството
    Молба за установяване наличието на българско гражданство

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ